Jamaah

Tempat ke2 Masjid terbaik Daerah Hulu Selangor 2011

Tempat ke2 Masjid terbaik Daerah Hulu Selangor 2011
;
;
MASJID AR-RAHMAH, Sg. Buaya
Sangat memerlukan dana bagi menampung pengajian , maintanence dan pembangunan demi kelangsungan agenda pengislahan dan dakwah kami :
Disalur terus :
1- Sdr. Wan Hairul Anuar (Nazir) - 019 335 0466
2- Sdr. Norhisham (Bendahari) - 019 213 1405
3- Affin Islamik Bank (Rawang) - Acc. No. 105430000711

SURAU AL-IKHWAN, Bdr. Sg. Buaya
Sangat memerlukan dana bagi menampung pengajian , maintanence dan pembangunan demi kelangsungan agenda pengislahan dan dakwah kami :
Disalur terus :
1- Tn. Hj. Abd. Rahman (Pengerusi) - 019 303 7383
2- Sdr. Yazid Adam (Bendahari) - 013 609 2972
3- Bank Muamalat (Rawang) - Acc. No. 12010000718711

Kuliah Maghrib Bulanan Masjid Ar-Rahmah pimpinan Al-Fadhil Ustaz Awang Mamat (JAKIM) setiap Isnin minggu ke 3 setiap bulan bermula malam ini Isnin 18.10.2010

Selasa, 17 Februari 2009

LAMAN SUNNAH dan LAMAN HUKAMAK

AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR

Dalam sebuah khutbah yang terkenal dengan khutbah qoshi'ah, Imam Ali as. mengatakan: Mereka yang hidup di zaman dahulu tidak pernah dilaknat oleh Allah di hadapan kalian kecuali tatkala mereka telah melalaikan amar makruf nahi munkar (Nahjul Balaghah, khutbah ke:193)

RENUNGKAN :

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud ; Sesungguhnya satu kaum telah menaiki sebuah kapal, lalu mereka mengambil tempat masing-masing. Setiap orang mendapat tempat sendiri. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang memecahkan tempatnya (lantai kapal) dengan sebilah kapak. Lalu mereka bertanya kepadanya; "Apakah yang sedang engkau lakukan?" Lelaki itu menjawab ; "Ini tempatku, aku boleh buat apa-apa yang aku suka." (Nabi menjelaskan), Jika mereka menegahnya (melarangnya) kesemuanya akan selamat. Tetapi jika mereka membiarkannya nescaya kesemuanya akan binasa (tenggelam). ( Hadith Riwayat Muslim )

RENUNGKAN:
Tertulis dalam sebuah buku karangan Imam Al-Qurtubi berkenaan dengan akhir zaman. Katanya:Sememangnya di saat ini, alam semakin hampir kepada kemusnahanya. Antara tandanya ialah sesuatu kaum/bangsa itu ditadbir oleh mereka yang bukan haknya, hukum agama di perlekehkan, ulama di persendakan, dan akan tiba satu saat di mana ilmu akan diangkat dari bumi sehingga manusia tidak mampu membezakan halal dan haram

RENUNGKAN :
Maksudnya : Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, kamu menyuruh kepada makruf dan mencegah daripada yang mungkar dan kamu pula beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah ianya lebih baik bagi mereka. Di antara mereka anda yang beriman dan kebanyakan mereka ialah orang yang fasik. (Ali-Imran 110)

RENUNGKAN :
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan makruf (yang baik) dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah atas segala yang menimpa kamu sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. (Luqman:17).

RENUNGKAN :
Berkata Imam al-Mawardi di dalam kitabnya al-Ahkam al-Sultaniyyah (Hukum-Hakam Pemerintahan) dalam bab berkenaan al-Hisbah (Tugas menjalan amar makruf nahi munkar):

"Jika orang yang bertanggungjawab menjalankan tugas amar makruf nahi munkar (yakni al-Muhtasib) telah melihat seorang lelaki bersama seorang wanita di satu jalan yang sunyi, maka kedudukan jalan yang sunyi itu merupakan suatu yang menimbulkan keraguan (terhadap pasangan tersebut), maka hendaklah ia menegah mereka; namun janganlah tergesa-gesa mengenakan hukuman/denda ke atas mereka berdua kerana dibimbangi wanita itu adalah mahramnya.

"Jika ia dapati wanita itu adalah mahramnya, maka hendaklah ia berkata kepada lelaki tersebut: 'Jagalah wanita kamu itu dari tempat-tempat yang mendatangkan keraguan.

"Adapun jika ia mendapati wanita itu bukan mahramnya, maka hendaklah ia berkata kepada lelaki itu: 'Takutlah kepada Allah dari bersunyian (dengan wanita yang bukan mahram) yang akan membawa kamu kepada melakukan maksiat kepada Allah.' Dan cara ia bertindak mencegah perkara tersebut hendaklah bergantung kepada tanda-tanda yang dilihatnya." (Halaman 376)

RENUNGKAN :
Menjadi kewajipan al-Muhtasib (atau pegawai agama yang bertanggung jawab hari ini) untuk melakukan tindakan mencegahnya sama ada dengan amaran atau disusuli dengan denda/hukuman jika perlu. Malah beliau menyebutkan:

"Jika seorang lelaki terang-terangan meminum arak di khalayak ramai, jika ia seorang muslim, maka hendaklah dicurahkan araknya dan dikenakan hukuman ke atasnya.

"Jika ia seorang kafir zimmi, hendaklah didenda atas kesalahan meminum arak secara terang-terangan (bukan atas kesalahan meminumnya)." (al-Ahkam al-Sultaniyyah, hlm. 377)_

RENUNGKAN :
Dari Abi Sa’id al-Khudri r.a. ia mengatakan, ‘Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka ia harus mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu maka ia harus mengubahnya dengan lidahnya. Jika ia tidak mampu maka ia harus mengubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman.’” (H.R. Muslim)

RENUNGKAN :
“Perumpamaan orang-orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah dengan orang-orang yang melanggarnya bagaikan sekelompok orang yang naik kapal. Lalu mereka melakukan undian untuk menentukan siapa yang duduk di bahagian atas dan siapa yang duduk di bahagian bawah (dek) kapal.

Orang-orang yang duduk di bahagian bawah itu harus naik ke atas jika mereka memerlukan air. Lalu salah seorang mengatakan, ‘Sebaiknya kita melubangkan tempat kita ini, supaya kita tidak mengganggu orang lain.’

Jika orang-orang yang ada di atas membiarkan mereka melaksanakan apa yang mereka inginkan, niscaya akan binasalah semuanya. Namun jika mereka membimbingnya, maka mereka yang ada di atas akan selamat dan selamat pula mereka yang ada di bawah.” (H.R. Bukhari)

RENUNGKAN :
Imam Nawawi mengatakan, “Para ulama berpendapat bahawa amrun bil-ma’ruf wa nahyun ‘anil-mungkar bukanlah hanya kewajipan orang-orang yang mempunyai wilayah (kekuasaan) melainkan boleh juga dilakukan oleh kaum muslimin lainnya.” Maksudnya, usahlah menunggu sehingga diberikan kekuasaan atau pangkat, kerana seorang muslim yang biasa sahaja pun ada kewajipannya menghalang kemungkaran.

RENUNGKAN :
Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. At-Taubah 9: 115)

PESANAN:
Namun begitu, dalam memerangi kemungkaran, juga terdapat syarat-syaratnya.

Menurut Syaikh Abdul Qadir Audah rahimahullah:

1. Orang yang mukallaf. Bermaksud, orang yang memahami, bebas dari tekanan, serta terkena kewajipan sepertimana yang digariskan dalam syara’.

2. Orang yang mengimani agama Islam. Semua orang yang mengaku dirinya beragama Islam, menjadi wajib baginya melaksanakan amar makruf nahi mungkar.

3. Memiliki kemampuan. Sepertimana yang dinyatakan dalam hadis di awal tadi, semua orang ada kemampuannya, berbeza-beza mengikut tahap dan pendapat.

Terdapat 2 syarat tambahan, namun syarat ini tidaklah disepakati sebagai syarat yang wajib ada, iaitu

1. Sifat Saleh, Taqwa dan Dipercayai. Sifat-sifat ini menjadi penghias kepada peribadi seorang muslim, yang sekaligus memudahkan beliau melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Namun, Sa’id bin Jubair juga ada menyatakan, “Jika amar ma’ruf dan nahi mungkar hanya dilakukan oleh orang yang sempurna segala sesuatunya, maka niscaya tidak akan ada seorang pun yang melakukannya.”

2.Diizinkan imam/pemimpin. Dalam keadaan di bawah pimpinan yang tidak mengikuti ajaran Islam sepenuhnya, ada ulama mengatakan wajib amar makruf nahi mungkar, sebagai ganti kepada tanggungjawab yang gagal dilaksanakan pemimpin tersebut.

SELAMAT BERAMAL..WASSALAM

Tiada ulasan:

Catat Ulasan